People Tech & Analytics

Genom vår erfarenhet av att leda organisationer i förändring vet vi hur man skapar förutsättningar för att ta tillvara på den interna kompetensen. Att tillsammans förflytta bolaget mot uppsatta mål. Varje verksamhets resa är unik – vi kan hjälpa dig med din genom smarta och smidiga verktyg.

Genom behovsanalys kartlägger vi era People-processer​ och skapar klarhet i vad som behöver effektiviseras och digitaliseras​ Vi hjälper er att välja det system som passar er verksamhet bäst​, vi stöttar i små och stora projekt​.

Vi leder arbetet från implementering till go-live​ och arbetar tätt tillsammans med HR, IT och kommunikation​ med ansvar för rätt innehåll, anpassning och utbildning. ​

Genom People analytics skapar vi träffsäker handlingskraft ​som förflyttar bolaget mot uppsatta mål​. Ni får en samlad bild av er data ​och kan fatta välgrundade strategiska beslut​.

Hör av dig till oss om du vill veta mer!

Jenny Askling

0766 – 23 50 00
jenny@idax.se

Fler av våra tjänster

People Growth

Behöver er organisation, ny energi, förbättra samarbete och kommunikation, och ökad motivation och engagemang? Som certifierade och professionella coacher har vi alltid individen i fokus.

People & Business Interim

Behöver er organisation tillfällig förstärkning eller ledning inom People eller Marketing? Vi har nyckelpersonerna som med expertkompetens kompletterar ert team.

Hör gärna av dig till oss!