Brand & People Attraction

Ett attraktivt arbetsgivarvarumärke kommer inifrån. Med helhetsperspektiv på Employer branding skapar vi tillsammans oslagbara medarbetar- och kandidatupplevelser. Vi stöttar er hela vägen med strategi, arbetsmodeller, coachning, marknadsföring och kommunikation. ​

Vi säkerställer lyckade kandidatresor och tillsättningar brett i er organisation. Genom helhetssyn, gedigen erfarenhet, och smarta digitala verktyg skapar vi rekrytering i världsklass. Vi arbetar alltid evidensbaserat och är rådgivande hela vägen till beslut. ​

Genom inhouse Talent Acquisition hjälper vi dig att identifiera, attrahera och rekrytera rätt kompetens för framtiden. Tillsammans med ledare och team bygger vi ett hållbart och attraktivt arbetsgivarvarumärke.

Vi hjälper er att få varumärkesstrategin på plats och säkerställer att den är levande i hela organisationen och tillsammans tar vi fram marknadsplanen som utvecklar er affär.

Vi skapar målgruppsanpassad kommunikation för olika kanaler, både internt och externt. Alltid med stor lyhördhet, kreativitet, data och insikter.​

Tillsammans bygger vi ett starkt och attraktivt varumärke!​

Hör av dig till oss om du vill veta mer!

Anna Fransson

0702- 45 00 66
anna@idax.se

Fler av våra tjänster

People & Business Interim

Behöver er organisation tillfällig förstärkning eller ledning inom People eller Marketing? Vi har nyckelpersonerna som med specialistkompetens och kort startsträcka kompletterar ert team.

People Growth

Behöver er organisation, ny energi, förbättra samarbete och kommunikation, och ökad motivation och engagemang? Som certifierade och professionella coacher har vi alltid individen i fokus.

Hör gärna av dig till oss!